+359 2 989 6578, +359 2 989 5331

"ОГНЯНОВО К" НЕГАСЕНА ВАР е продукт, получен при изпичането на прецизно селектиран и калибриран (сортиран) калциев карбонат (варовик, варовикови скали). Самият процес на изпичане протича в модерни, високоавтоматизирани пещи. Нашата технология обхваща всички съвременни нововъведения при протичане процеса на изпичане.
Ние предлагаме негасена вар, която може да задоволи изискванията на всеки клиент, тъй като:
✓   нашите два завода произвеждаме негасена вар с широк диапазон на реакционна способност, изискваща се от различните потребители на негасена вар.

✓   "Огняново К" негасена вар е бял, порьозен, с малка плътност продукт, което спомага за високата скорост на хидратация.

✓   ʔ , 90% , , .

✓   "Огняново К" негасена вар е суровина за получаването на продукти с висока чистота, добри физико-химични и якостни показатели.

✓   "Огняново К" негасена вар има добро дезинфекци действие.

✓   "Огняново К" негасена вар е с добри свойства за получаване на висококaчeствени варо-битумни строителни композити.

✓   "Огняново К" негасена вар е с много добри свойства при укрепване, рекултивиране и създаване на почви.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СЪГЛАСНО EN 459-1:2010)

Химичски изисквания
CaO+MgO (%)
≥ 90
MgO (%)
≤ 5
CO2 (%)
≤ 4
SO3 (%)
≤ 2
Физически изисквания
Добив съгласно 5.9 на EN 459-2:2001, dm3/10kg
≥ 26
Класификация по EN 459-1:2010
Kалциева (бяла) вар
CL 90-Q
"Огняново К" негасена вар отговаря на действащия български и европейски стандарт  EN 459-1:2010
"Огняново К" негасена вар е насипен материал, който се предлага с едрина, съгласно изискванията на клиента като:

НЕГАСЕНА ВАР НА БУЦИ
НЕГАСЕНА МЕТАЛУРГИЧНА ВАР
НЕГАСЕНА ТРОШЕНА ВАР
НЕГАСЕНА МЛЯНА ВАР
ПОДОБРИТЕЛ ЗА ПОЧВИ - АГРОЛАЙМ
*
Декларация за експлоатационни показатели

Информационен ист за езопасност


Регистрация по REACH
* , .
  •   •   •   •

" "
- производител на варови продукти в България, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността.
»

1301, . 7
.4, 15-16

:  02 9896578, 02 9895331
: 02 9802087
" " 2004 - 2020 .
»