+359 2 989 6578, +359 2 989 5331

""

През 1997 г. започва изграждането на първия модерен варов завод в България, в местността Пуклина, между Сливница и Драгоман. През май 1999 г. предприятието е пуснато в експлоатация. В края на  2011 г. е пусната в експлоатация втора варова пещ.

Заводът работи по нова модерна технология и ноу-хау на фирма "Чимпроджети" - Италия. Изпичането на варта се осъществява в две двушахтови реверсивни пещи - “Чим-Ревърси”, които произвеждат  вар с качество, удовлетворяващо високите изисквания на европейските стандарти. Процесът на изпичане, хидратиране, опаковане и палетизиране на продуктите е напълно автоматизиран.

Заводът има на разположение кариера, разположена в непосредствена близост до производството. Добиваният от нея варовик е с много високо качество, което е база за получаване на висококачествени продукти. Сред най-положителните характеристики на суровия варовик са високо съдържание на CaO и ниско съдържание на MgO (под 1%). В допълнение трябва да се отбележи и относително високата плътност на варовика. Тези параметри дават основание да се смята, че варовикът, добиван в "Пуклина", е един от най-добрите в страната.


" "


""
""


  • " "  •
  • ""  • ""
 
  •   •   •   •

" "
- производител на варови продукти в България, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността.
»

1301, . 7
.4, 15-16

:  02 9896578, 02 9895331
: 02 9802087
" " 2004 - 2020 .
»