+359 2 989 6578, +359 2 989 5331

Партньорите на "Огняново К" АД са барометъра за нашата дейност.
КЛИЕНТИ
Успехът на "Огняново К" АД е пряко свързан с идентифицирането и задоволяването на конкретните изисквания на всеки отделен потребител.  Като прибавим добрите финансови условия и сигурността на доставките получаваме печелившата формула за доверие сред клиентите.
Доставчиците са в основата на успеха на нашия бизнес - те пряко влияят върху качеството на произвежданата от нас продукция.  Съгласно въведената при нас система за управление на качеството, ние правим постоянно оценка на нашите доставчици.
Нашите служители са нашия най-ценен капитал. От тях зависи в голяма степен устойчивото развитие на нашата фирма.
Едно от най-важните неща при работата ни с персонала е обезпечаването на здравословни и безопасни условия на труд. Поради това въведохме и сертифицирахме система по стандарта BS OHSAS 18001: 2007.  Разработили сме политика с ангажираност на всички нива, а също така цели и програми относно организацията и персонала.  •   •   •
  •   •

" "
- производител на варови продукти в България, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността.
»

1301, . 7
.4, 15-16

:  02 9896578, 02 9895331
: 02 9802087
" " 2004 - 2020 .
»