+359 2 989 6578, +359 2 989 5331

НОВИНИ

20 ноември 2018 г.
Заключителна пресконференция относно изпълнението на дейностите по проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”

„ОГНЯНОВО - К” АД дава заявка за още по-добра конкурентоспособност

Дружеството успешно приключва изпълнението на дейностите по проект: “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”

20.11.2018 г., гр. Пазарджик

Днес, в 11:00 ч., в Конферентна зала „Марица” на Гранд хотел „Хебър” се състоя заключителна пресконференция, относно изпълнението на дейностите по проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”. До 30 ноември 2018 г. „ОГНЯНОВО  - К“ АД ще изпълни договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С тази стъпка успешно ще приключи етапът на изпълнение по процедура “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, стартиран от дружеството през месец ноември 2017 г.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 3 368 842.64 лева. Размерът на предоставената от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ безвъзмездна финансова помощ възлиза на стойност 1 496 770.76 лева, от които 1 272 255.15 лева Европейско финансиране и 224 515.61 лева национални средства. Съфинансирането от страна на бенефициера „ОГНЯНОВО - К“ АД е на стойност 1 872 071.88 лева.

Основната цел на проекта е свързана с повишаване на конкурентоспособността на „ОГНЯНОВО - К” АД чрез реализиране на мерки за намаляване на енергийното потребление, повишаване на капацитета и производителността на предприятието.  Това беше постигнато чрез закупуването на енергоефективно съвременно оборудване, което спомогна за повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и намаляване на производствените разходи. За реализацията на горепосочените цели дружеството въведе и сертифицира разработената в рамките на проекта система за енергийно управление по стандрат EN ISO 50001. Това позволи на „ОГНЯНОВО - К” АД да подобри енергийните си характеристики, в т.ч. подобряване на енергийната ефективност, подобрен контрол и оптимално използване на енергийните ресурси в предприятието.

В резултат от изпълнението на планираните дейности „ОГНЯНОВО - К” АД ще може да започне да прилага по-екологична производствена политика, чрез използване на енергоефективни технологии, щадящи околната среда. Въвеждането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международно признатия стандарт БДС EN ISO 50001, ще позволи на фирмата да оптимизира използването на енергия, което ще доведе до намаляване и на енерго-потреблението. Намаляването на енергоемкостта на производството и негативното въздействие върху околната среда ще допринесе за развитието на по-зелена икономика в България. Не на последно място, в резултат на успешното изпълнение на заложените по проекта дейности, фирмата ще повиши значително производствения си капацитет и качеството на продукцията, което ще позволи привличане на нови клиенти и разширяване на дейността.


Може да свалите презентацията от ТУК

ЗА "ОГНЯНОВО К"
Ние сме най-големия производител на варови продукти в България, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността.

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
София 1301, ул. Позитано 7
ет.4, офиси 15-16

Тел:  02 9896578, 02 9895331
Факс: 02 9802087
"ОГНЯНОВО К" АД © 2004 - 2020 г.