+359 2 989 6578, +359 2 989 5331

НОВИНИ


20 януари 2021 г.
О Б Я В А
Във връзка с изискванията на чл.95 (1) от Закона за опазване на околната среда и чл.4 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Плена България“ ООД гр.София, обявява на заинтересованите лица и общественост, че е осигурен обществен достъп до разработената и внесена в РИОСВ София Информация по Приложение № 2 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Усвояване за спомагателни дейности на поземлени имоти с идентификатори 15518.142.329 и 15518.142.324 в землището на село Големо Малово, община Драгоман, включени в концесионна площ „Дръмски връх““.
5 март 2020 г.
We are looking for Sales Executive
SALES EXECUTIVE

As a Sales Executive you will be responsible for actively managing the sales process in your area/segment to drive the growth of sales. You will be part of a dynamic, knowledgeable and enthusiastic sales team and will be a key advisor and product advocate for our client solutions. You must be able to articulate technological and product positioning to clients.
4 март 2020 г.
„ОГНЯНОВО-К” АД  търси партньор за товарене и превоз на скална маса
„ОГНЯНОВО-К” АД  търси партньор за товарене и превоз на скална маса на годишна база от трите кариери до приемните бункери на ТСИ в завод Огняново и завод Пуклина.

ЗА "ОГНЯНОВО К"
Ние сме най-големия производител на варови продукти в България, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността.

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
София 1301, ул. Позитано 7
ет.4, офиси 15-16

Тел:  02 9896578, 02 9895331
Факс: 02 9802087
"ОГНЯНОВО К" АД © 2004 - 2020 г.