+359 2 989 6578, +359 2 989 5331

Не е чужда съпричастността на „Огняново К” АД  през годините в обществено полезни каузи и активно подпомагане на местните общности по следните направления:
,
Ангажимент за съдействие в дейността на Сдружение „Дете и пространство”, насочена към децата с умствени и физически увреждания: благотворителни кампании „Да запазим достойнството и уникалността на различието”, организиране на Коледни базари и други инициативи.

Редовни участия в инициативата на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН  „Гордея се с труда на моите родители”.  Тя има за цел да се задълбочат връзките между образованието и реалния бизнес и да запълни недостатъчното кариерно ориентиране в училищата. „Огняново К” АД е една от компаниите, които участват в проекта от самото му създаване. Важно е да се покаже на децата, че трудът е потребност и ценност, че всеки човек е необходим и полезен за обществото, независимо каква професия упражнява.

Благотворителни мероприятия „Отвъд тъмнината” в подкрепа на незрящи хора за достъп до изобразителното изкуство чрез аудио описания и тактилни карти на произведенията.
Малко са фирмите, които могат да се причислят към списъка на меценатите, подпомагащи културата в България.
В тази връзка да споменем само една от многото инициативи, а именно: традиционната подкрепа вече 15 години на студентите от НХА чрез конкурса-изложба „И камъкът говори…”, свързвайки по един уникален начин бизнеса и изкуството и стимулирайки младите хора в тяхната творческа изява.

Благотворителни акции и спонсориране на различни културни проекти, с цел даване възможност за реализация на млади таланти и нестандартно мислещи хора в България, като пленера „Корените”, най-добрите творби от който бяха изложени по време на Европейските дни на наследството, 2007 г. в Брюксел под егидата на Съвета на Европа и Европейската комисия.  Каква по-добра проява на мотото на „Огняново К” АД „Традиция и иновация”.
ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В РЕГИОНИТЕ ПО МЕСТОРАБОТА НА ФИРМАТА
• издигане кръст-паметник на новото гробище край Сливница
• спомоществувателство при издаване на краеведческа литература (за събития и факти от живота в Сливнишко и Драгоман)

Облагородяване на градската среда, като напр. изграждането на ледена пързалка в гр. Сливница и активно съдействие при честване празниците на населените места по месторабота на фирмата.
БИЗНЕС И НАУКА - РЪКА ЗА РЪКА
През годините „Огняново К”АД подкрепя активно, спонсорирайки регулярните научни конференции на Българското геологическо дружество „Геонауки”.  Да не забравяме и помощта, оказвана на студентите от Минно-геоложкия университет  и Химикотехнологичния и металургичен университет, осигурявайки годишен абонамент за определени издания.
родуктови дарения - предоставяне на вар за реставрация на църкви и манастири - Рилския манастир, Руенски манастир „Св. Иван Рилски”, църквата в Бучим, Македония и др.  •   •   •
  •   •

" "
- производител на варови продукти в България, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността.
»

1301, . 7
.4, 15-16

:  02 9896578, 02 9895331
: 02 9802087
" " 2004 - 2020 .
»