+359 2 989 6578, +359 2 989 5331

Win-Win
Максимално или Оптимално?

Всяка фирма се стреми да продава колкото се може повече, на колкото се може по-висока цена.
Съвременните  високотехнологични индустрии обаче изискват друг тип отношения. В много случаи след внимателен анализ се установява, че доставените от нас продукти не се използват оптимално - т.е. работят в режим на преразход или недостиг (от което пък страда основния процес на клиента).

Ние не искаме просто да продаваме, а да доставим това решение, от което партньорите ни  имат реална нужда и което би спомогнало за максимизиране на ефекта в съответните процеси при тях. 

Познаването на използваната от партньорите ни техника, технология организация от решаващо значение за оптимизирането на процесите.

  •   •   •   •

" "
- производител на варови продукти в България, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността.
»

1301, . 7
.4, 15-16

:  02 9896578, 02 9895331
: 02 9802087
" " 2004 - 2020 .
»