+359 2 989 6578, +359 2 989 5331

"ОГНЯНОВО К" ХИДРАТНА ВАР е съвременна крачка в развитието на варовата промишленост. Тя представлява готова за употреба гасена вар на прах. Има голяма водозадържаща способност и пластичност. На тях се дължат добрата обработваемост на варовите разтвори и голямата лепливост към повърхности от камък, бетон, газобетон, керамика, както и към вече втвърдени мазилки. Строителната вар има силно изразени дезинфекциращи свойства.

Приготвените от нея разтвори и мазилки след втвърдяването си са силно порьозни и позволяват на стените да дишат. По този начин в помещенията се създава приятен и здравословен климат.
" "
Няколко показателя са решаващи за високото качество на "Огняново К" хидратна вар:
✓   Съдържание на активни оксиди (калциев и магнезиев)  е гаранция за якост и пластичност.

✓   Не съдържа негасящи се частици - с това се избягва опасността от олющвания, избивания, пукнатини и деформации в мазилките.

✓   Фино смилане и висок добив на варова каша от единица сухо вещество осигуряват икономическата ефективност при използването на продукта.

✓   Снежнобял цвят, изключително важен за декоративните мазилки и при боядисване.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СЪГЛАСНО EN 459-1:2010)

Химичски изисквания
CaO+MgO (%)*
≥ 90
MgO (%)
≤ 5
CO2 (%)
≤ 4
SO3 (%)
≤ 2
Физически изисквания
Финост на смилане - остатък в %, масови части
0,09
≤ 7
0,2
≤ 2
Свободна вода  (%)
≤ 2
Обемопостоянство по Le Chatelier (мм)
≤ 20
Насипна плътност (kg/dm3)
0,3 0,6
Класификация по EN 459-1:2010
Kалциева (бяла) вар
CL 90-Q
*Общи оксиди на база сух и свободен от свързана вода продукт
"Огняново К" хидратна вар отговаря на действащия български и европейски стандарт  EN 459-1:2010.
Модерната технология и висококвалифицираните кадри на фирмата осигуряват стабилност на качеството.
Благодарение на използваните модерни технологии и оборудване "Огняново К" хидратна вар обединява положителните свойства на традиционно използваните видове вар с някои особено важни за свързващите вещества потребителски качества:

• Използва се директно в строителството като готов продукт.

• Не съдържа едри частици, представлява еднородно прахообразно вещество.

• Не се нуждае от гасене и продължително отлежаване (най-малко 7 дни за зидарии и 14 дни за мазилки) като негасената вар.

• Транспортира се лесно за разлика от варовото тесто.

• В зависимост от нуждите се доставя в цистерни или палетизирано (опаковано в торби).

• Не се нуждае от специални условия на съхранение.

• Дозира се в сухо състояние и се смесва лесно с добавъчни материали.
"Огняново К" хидратна вар се предлага в торби по 25 кг, които са подредени и фолирани на дървен палет - 1.5 . Предлага се и в насипно състояние.
*
Декларация за експлоатационни показатели

Информационен ист за езопасност


Регистрация по REACH
* , .
  •   •   •   •

" "
- производител на варови продукти в България, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността.
»

1301, . 7
.4, 15-16

:  02 9896578, 02 9895331
: 02 9802087
" " 2004 - 2020 .
»