+359 2 989 6578, +359 2 989 5331

" "

1925
Историята на предприятието датира от 1925 г., когато братя Пещерлиеви построяват няколко варници в полите на бесапарските ридове  до гара Марица, понастоящем гара Огняново - Пазарджишка община.
1948
Национализация - преобразувано в държавно предприятие. Производството се разширява, като се построяват нови мощности.
1954
Пускат се в експлоатация пещи 1, 2, 3 и 4.
1957
Пускат се в експлоатация пещи 6, 7 и 8.
1959
Окрупняване. В Пазарджик е създадено предприятие „Инертни материали и вародобив”. Предприятието включва разнообразни дейности, които се извършват с много ръчен труд.
1967
Пускат се в експлоатация пещи 9 и 10. Извършват се редица подобрения по отношение добива и технологията на изпичане на варовика.
1983
Предприятие „ Инертни материали и вародобив” е включено в корпорация „Строителни материали”.
1984
В началото на годината е пуснат в експлоатация най-големият тогава в България цех за производство на хидратна вар.
1986
Предприятие „ Инертни материали и вародобив” е включено в СО „Строителни материали” , като част от Комбинат „Инертни материали”, София.
1990
На 12 декември е прието решение на събранието на пълномощниците на дъщерна фирма „Инертни материали и вародобив”,  гр. Пазарджик относно преобразуването й в самостоятелна фирма.
1991
На 25 юни с решение 3005 Пазарджишкият окръжен съд регистрира държавна фирма с име „Огняново К”. На 15 ноември същата година фирмата е преобразувана в ЕООД.
1999
На 23 юни  фирма „Плена България” става мажоритарен собственик на „Огняново К” АД.
Пусната е в експлоатация първата модерна варова пещ в завод „Пуклина”.
2011
На 1 ноември е пусната в експлоатация втора варова пещ в „Пуклина”.

  • " "  •
  • ""  • ""
 
  •   •   •   •

" "
- производител на варови продукти в България, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността.
»

1301, . 7
.4, 15-16

:  02 9896578, 02 9895331
: 02 9802087
" " 2004 - 2020 .
»