+359 2 989 6578, +359 2 989 5331

КРЕДА ЗА ФУРАЖИ

"ОГНЯНОВО К" КРЕДА ЗА ФУРАЖИ е продукт, получен чрез специална селекция от богати на калций варовици, допълнително обработен чрез пречистване, трошене и пресяване. Внимателният подбор гарантира високо съдържание на калциев карбонат (CaCO3).
Продуктът е особено подходящ като незаменима добавка във фуражите и храните, предназначени както за всички животни във фермата, така и за домашните любимци.
ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
✓   Съдържание на калций (Ca) % ≥38,5

✓   Съдържание на калциев карбонат (CaCO3) % ≥97

✓   Съдържание на пепел, неразтворима в 5% солна киселина % ≤1,5

✓   Съдържание на пясък % ≤2,0

Зърнометрия: възможности за различни видове фракции, в зависимост от нуждите на клиентите

Кредата за фуражи, произведена от „Огняново К“ АД, е подложена на анализи в акредитирани лаборатории към БАБХ. Вследствие на това е издадено Удостоверение за регистрация № 190/4.09.2017.

ЗА "ОГНЯНОВО К"
Ние сме най-големия производител на варови продукти в България, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността.

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
София 1301, ул. Позитано 7
ет.4, офиси 15-16

Тел:  02 9896578, 02 9895331
Факс: 02 9802087
"ОГНЯНОВО К" АД © 2004 - 2020 г.