+359 2 989 6578, +359 2 989 5331

Успехът на "Огняново К" АД е пряко свързан с идентифицирането и задоволяването на конкретните изисквания на всеки отделен потребител.
Като прибавим добрите финансови условия и сигурността на доставките получаваме печелившата формула за доверие сред клиентите. А сред тях са най-големите български фирми в такива области като:
Черна и цветна металургия

Минна и добивна промишленост

Електроенергетика

Строителство

Целулоза и хартия

Химическа промишленост

Комунални услуги и опазване на околна среда
Ние се стремим да развиваме устойчиви отношения с нашите клиенти на базата на такива основополагащи принципи като:
   Доверие, основаващо се на интерес към проблемите и потребностите на клиента

   Уважение, основаващо се на възприемане на клиента като равноправен партньор

   Стойност, основаваща се на предлагането на взаимоизгодни условия

   Открита комуникация, позволяваща ни да му помогнем и да добавим допълнителна стойност

   Конструктивен диалог, помагащ ни да обсъждаме различни гледни точки и по-добре да разбираме нуждите на клиента

   Отговорност - ние твърдо стоим зад думите си  •   •   •
  •   •

" "
- производител на варови продукти в България, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността.
»

1301, . 7
.4, 15-16

:  02 9896578, 02 9895331
: 02 9802087
" " 2004 - 2020 .
»