+359 2 989 6578, +359 2 989 5331

Ние можем прецизно да управляваме качеството от добива на суровината до готовия продукт, защото разполагаме с:
• 3 собствени кариери с висококачествена суровина
• модерно оборудване и технологии
• контролирани и документирани процеси и  процедури
• висококвалифициран персонал
• непрекъснат процес на оптимизация
• опит и традиции в производството
• международния опит на фирмата-майка в мениджмънта, производството и маркетинга
Продуктите на "Огняново К" отговарят на съвременните европейски стандарти EN 459-1:2010.
EN ISO 50001:2011
През 2018 г. "Огняново К" внедри и сертифицира система за управление на , съгласно изискванията на ISO EN ISO 50001:2011 от TUV Rheinland InterCert, осигуряваща   , , .
Актуалния сертификат може да намерите ТУК
EN ISO 9001:2015
През февруари 2003 г. фирмата внедри и сертифицира система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO EN 9001:2015 от TUV Rheinland InterCert, осигуряваща висококачествено изпълнение на повишаващите се изисквания на потребителите.
Актуалния сертификат може да намерите ТУК
През декември 2003 г. "Огняново К" внедри и сертифицира система за производствен контрол съгласно "Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти". Нашите продукти се предлагат на пазара с маркировката за безопасност.
БДС EN ISO 14001:2015
През 2009 г. „Огняново К” внедри и сертифицира система за управление на околната среда, съгласно изискванията на БДС EN ISO 14001:2015.
Актуалния сертификат може да намерите ТУК

BS OHSAS 18001:2007
През 2011 г. „Огняново К” внедри и сертифицира система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007.
Актуалния сертификат може да намерите ТУК


" "


""
""


  • " "  •
  • ""  • ""
 
  •   •   •   •

" "
- производител на варови продукти в България, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността.
»

1301, . 7
.4, 15-16

:  02 9896578, 02 9895331
: 02 9802087
" " 2004 - 2020 .
»