+359 2 989 6578, +359 2 989 5331

" "

"Огняново К" АД  е най-големия производител на варови продукти в България, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността.

Ние имаме самочувствие на лидер в бранша, защото разполагаме с:
✓   два завода

✓   собствени кариери, разположени в непосредствена близост до производството

✓   най-съвременното технологично оборудване

✓   висококвалифициран персонал и отличен мениджърски екип

✓   автоматизирани и информационно осигурени процеси и процедури

✓   международния опит на фирмата майка в мениджмънта, производството и маркетинга
"ИНОВАЦИЯ И ТРАДИЦИЯ" - ключовите думи в нашата фирмена философия, се базират на:
  дългогодишен опит в производството на варови продукти и  инертни материали, съчетан с най-новите световни технологии

  инвестиции в модерно оборудване, в производствени, информационни и управленски технологии и ноу-хау, в обучение и мотивация на персонала

  идентификация и пълно задоволяване на конкретните изисквания на всеки отделен потребител

  изгодни финансови условия

  надеждност на доставките

  отговорно отношение към околната среда
МИСИЯ
Да разработва и предлага на бизнеса в България и региона  интелигентни, взаимноизгодни, икономични и екологични решения за управление на киселинността в индустриите, където поддържането им е ключов фактор за ефективността на процесите, както и в областта на неутрализирането на съпътстващи производствените процеси, вредни за околната среда и човека, компоненти.
ВИЗИЯ
Да изгради основата на модерната българска варова индустрия чрез комбинирането и предлагането на традиционни и модерни технологии за производство, маркетинг и мениджмънт от вдъхновен и мотивиран екип, които да доведат до ефективност на разходите и познаваемост на бранда, по щадящ околната среда начин и с отчитане в максимална възможна степен интересите на обществото.


" "


""
""


  • " "  •
  • ""  • ""
 
  •   •   •   •

" "
- производител на варови продукти в България, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността.
»

1301, . 7
.4, 15-16

:  02 9896578, 02 9895331
: 02 9802087
" " 2004 - 2020 .
»